top of page

 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 

„Moje Wymarzone Wesele ”   

                                                      

dokument zatwierdzony przez 

   Izbę Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

                                                           

Decyzja Izby Administracji Skarbowej
udzielająca zezwolenia na loterię

bottom of page