top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

§ 1

Na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne wprowadza się niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej „Polityką”.

§ 2

W niniejszej polityce prywatności pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 • Wydawca –Pałac Henryków sp. z o.o. Henryków 80; 67-300 Szprotawa; NIP 883 186 97 04; Regon 38587760900000

 • Serwis – strona www.palac-henrykow.pl oraz jej podstrony,

 • Użytkownik – internauta korzystający z Serwisu,

§ 3

 1. Użytkownik w celu dokonania rezerwacji musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych. Również w korespondencji z Wydawcą Użytkownik może podać swoje dane osobowe, by umożliwić Wydawcy udzielenie odpowiedzi.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do dokonania rezerwacji lub do uzyskania odpowiedzi na zadanie pytanie.

 3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularzy, lub poda w korespondencji z Wydawcą, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. RODO.

§ 4

 1. Administratorem danych osobowych jest Wydawca.

 2. Wydawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 3. Wydawca informuje, że odbiorcami danych osobowych mogą być:

  1. dostawcy narzędzi do analityki ruchu na stronie, w tym badania preferencji użytkowników na stronie

  2. dostawcy narzędzi do prowadzenia marketingu

  3. podmioty zajmujące się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu

  4. inne podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne

§ 5

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Wydawcy

 2. Użytkownik ma również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo
  przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik będzie miał prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 3. Użytkownik ma również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych. Prawo to przysługuje w dwóch sytuacjach, jeżeli dane osobowe Użytkownika przetwarzane są:

  1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie trzeba uzasadniać,

  2. na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów Wydawcy lub innego administratora; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia szczególną sytuacją Użytkownika.

§ 6

 1. Wydawca przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w celu dokonania rezerwacji w prowadzonym przez Wydawcę obiekcie, w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do Wydawcy, jak również w celach marketingowych polegającym na promocji Wydawcy oraz jego usług własnych. Dane osobowe mogą być przetwarzane również dla potrzeb marketingowych, analitycznych i statystycznych związanych z ustaleniem preferencji Użytkownika, w tym dla potrzeb dostosowania treści Serwisu do zainteresowań Użytkownika.

 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art 6 ust, 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług.

§ 7

Dane osobowe przetwarzane w zakresie działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Wydawcę lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

§ 8

Wydawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

Pliki cookies

§ 9

 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu Użytkownika, które mogą być następnie odczytywane przez Wydawcę.

 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika
   oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w tym pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób
   Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia
   ulepszanie ich struktury i zawartości;

  3. marketingowym, w tym poprzez analizę preferencji Użytkowników.

 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
  „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez niego.

§ 10

 1. Wydawca informuje Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu.

 2. Pliki cookies mogą być usunięte poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące do tego celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 3. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

§ 11

Zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika, może spowodować ograniczenia funkcjonalności Serwisu.

§ 12

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu Użytkownika mogą być wykorzystywane również przez współpracujące z Wydawcą podmioty trzecie.

§ 13

 1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Wydawcy Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres                 info@palac-henrykow.pl

 2. Polityka zostaje zamieszczona na stronie www.palac-henrykow.pl
  oraz w siedzibie Wydawcy.

bottom of page